URBAN (Med urban sodijo koreografije različnih stilov uličnih plesov kot so hip hop, break dance, electric boogie… Lahko je zgolj tehnična hip hop koreografija ali pa je koreografija povezana v zgodbo. Dovoljena je uporaba scenskih pripomočkov.)

DISCO DANCE (V disco dance sodijo zvrsti disca kot so dance floor, jazz balet, freestyle. Pri discu so moderne smernice iz hip hopa, break danca ipd. dovoljene, so tudi akrobacije, ampak le, kot preplet v disco elementih.

ACROBATIC DANCE (Acrobatic dance je stil plesa, ki združuje skoraj vsak stil plesa z akrobatskimi prvinami, kjer je poudarek na plesno tehniko in natančno izvedbo akrobatskih elementov. Pri koreografiji je poudarek na plesnosti in naj neopazno združuje ples in akrobatiko.

BREAK DANCE BATTLE (Break dance sestavljajo: footwork (six-step, knee-step…), up-rock (battle-rock, indian-step…), freezes (clash, baby-freeze…), power moves (headspin, windmills,…)Akrobatika (flips/screws, butterflies) je dovoljena, vendar ne sme prevladovati. Poudarek je na interpretaciji).

HIP HOP BATTLE (V hip hop sodijo različni stili hip hopa, kot so oldschool (popping, locking, jazzrock, hype…), newschool (newstyle, krumpin, dance hall…), housedance (footwork, jacking, lofting) wacking, voguing. Prvine značilne ze electric boogie in break dance so dovoljene vendar ne smejo prevladovati)

SHOW DANCE (Show dance v temelji na jazz tehniki in klasični baletni tehniki, vendar je lahko nastop podkrepljen z različnimi rekviziti ali scenskimi elementi, kar dopušča večjo svobodo pri kreiranju zgodbe, ki je bistvo nastopa. Ostale tehnike drugih disciplin ne smejo prevladovati).

JAZZ (Jazz je zelo raznovrstna umetniška oblika, ki izhaja iz baleta in drugih plesnih tehnik, vsebuje plesne elemente, ki so bolj svobodni in manj strogi. Poudarek je na plesni izraznosti in plesnosti. Celotna točka mora biti stilsko prepoznavna z jazz tehniko, kot na primer, obrati, skoki, izolacije, raztegi…in brez akrobatskih prvin.

MODERN (Modern temelji na bolj sproščenem, odprtem, svobodnem gibanju-plesanju, prepletu različnih plesnih tehnik. koreografi uporabljajo notranji vzgib, cutenja in razpoloženja, da oblikujejo svoje lastne plesne korake in interpretacijo. Celotna plesna točka mora sloneti na zakonitosti sodobne in moderne plesnie tehnike)

BALET (V tej disciplini morata biti predstavljena klasična baletna tehnika in stil, in sicer v mehkih copatih ali špicah. Lirične, modern tehnike in točke modern jazza so v tej disciplini niso dovoljene)

STEP (Glavni poudarek je na harmoničnem prelivanju glasbe in plesalčeve nožne tehnike, ki z uporabo ploščic na čevljih oddaja zvok. Glasba ne sme vsebovati v naprej posnetih udarcev. Plesalčevi udarci in glasba morajo biti jasno slišni samemu plesalcu, publiki in sodnikom)

ORIENT (Temeljijo na klasičnem stilu Raqs Sharqi in lahko vključujejo tudi elemente ostalih orientalskih podzvrsti, kot so: klasični orientalski ples, egipčanski baladi, tribal in tribal fusion,folklore orienta,moderne fuzije,kabare trebušni ples,..)

FOLKLORA (Izražati mora pokrajinsko tradicijo, ki se je prenašala iz roda v rod. Kostumi in glasba morata izražati folklorno tradicijo)

MAŽORETNI & TWIRLING PLES (Pri mažoretnem plesu je glavni rekvizit mažoretna palica. Obstajajo tudi dodatni rekviziti kot so npr. zastavice, trakovi, pom-pomi, dežniki, klobuki… Poleg korakanja so pri plesu prisotne tudi osnove baletnih tehnik, gimnastike in plesa na različno glasbo z izvajanjem zahtevnih elementov s palico ter drugimi rekviziti)

POM PON (Zavzema intenzivno telesno aktivnost za motivacijo športne ekipe, občinstva ali zabavo. Koreografija lahko zavzema mnogo elementov, kot so valjanje, skoki, izgovorjava navijaških vzklikov z namenom spodbuditi gledalce k navijanju za športno ekipo)

LATINO SHOW (V tej kategoriji tekmujejo točke, ki izhajajo iz latinsko – ameriških športnih plesih (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive), vendar lahko dajo novodoben pridih)

STANDARD SHOW ( V tej kategoriji naj bodo izbrani od enega do petih plesov (angleški valček, tango, dunajski valček, slow fox,quickstep). Za obogatitev in popestritev koreografije so lahko dodani elementi drugih plesov, vendar le kot dodatek h koreografiji).

TANGO (Tango je urbani družabni ples, ki izvira iz revnejših četrti dveh velemest v Latinski Ameriki: iz Buenos Airesa v Argentini ter Montevidea v Urugvaju. Razširil se je po celem svetu. Dovoljeni so vsi stili Tanga, vendar brez akrobacij.

RUEDA (Salsa je ritem karibskega plesa v paru, kjer se partnerja prilagajata ritmu in določenim pravilom. Dovoljeni so vsi stili Salse vendar brez akrobacij. V Ruedi morajo nastopiti najmanj trije pari.)

PRODUKCIJE (Produkcija je opredeljena kot dovršena gledališka predstava. Mora imeti jasno temo ter zgodbo, ki ima začetek, sredino in konec. Njen primarni namen je zabava občinstva. Vsi plesni stili so dovoljeni. Pri produkcijah lahko sodelujejo plesalci iz različnih starostnih skupin brez omejitev)

SALSA (Salsa je ritem karibskega plesa v paru, kjer se partnerja prilagajata ritmu in določenim pravilom. Dovoljeni so vsi stili Salse vendar brez akrobacij. V Ruedi morajo nastopiti najmanj trije pari.)

BACHATA (Bachata je popularen latinskoameriški ples, ki izvira iz Dominikanske republike in se je razširil v druge dele sveta. Dovoljeni so vsi stili Bachate vendar brez akrobacij)

POLE DANCE (Ples na drogu je vrsta umetniškega plesa. Taka oblika, kot jo poznamo danes se je nadgrajevala od 90. letih prejšnega stoletja. Plesalci morajo biti pozorni na: koordinacijo, dobro izpeljane akrobatske in estetske prvine, povezanost gibov in plesne dinamike).

OPEN